NTB

I en resolusjon som skal vedtas neste uke, uttrykker EU-parlamentet sterk bekymring over Norges vedtak om å åpne for trinnvis gruvedrift på havbunnen.

– Parlamentet uttrykker sine bekymringer for det norske vedtaket om å åpne områder for aktiviteter på dyphavsbunnen, heter det i resolusjonen
som EU-parlamentet skal vedta onsdag.

Resolusjonen tar også til orde for et internasjonalt moratorium, det vil si en midlertidig stans, i all gruvedrift på havbunnen.

9. januar i år vedtok Stortinget å åpne for å undersøke om utvinning av havbunnsmineraler kan gjøres på en bærekraftig og forsvarlig måte.

EU-ambassadør: – Vekker følelser

Saken er omstridt og kan innebære en omdømmerisiko for Norge i EU, mener kilder NTB har snakket med.

Nå ser altså motstanden ut til å øke i EU-hovedstaden. Det skaper hodebry for norske diplomater i Brussel.

Norges ambassadør til EU, Anders Eide, erkjenner at saken er vanskelig.

– I lys av resolusjonen i EU-parlamentet må vi bare erkjenne at denne saken vekker følelser, sier han til NTB.

– Men vi vil forsøke som best vi kan å gi god, åpen og solid informasjon i alle steg i denne prosessen, sier han.

Brev til von der Leyen

Samtidig har regjeringen tatt nye grep for å forsvare vedtaket. Nå har statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) selv kommet på banen.

I et brev til EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen, datert 26. januar i år, skriver Støre at «det er viktig å informere deg om bakgrunnen for og innholdet i Norges tilnærming til havbunnsmineraler for å unngå misforståelser».

I brevet, der Støre har tilføyd «kjære venn» for hånd, understreker han at Norge og EU deler de samme verdiene og bekymringene når det gjelder både europeisk sikkerhet og konkurransekraft, samt klima, natur og biodiversitet.

Men samtidig er tilgang til mineraler viktig, påpeker han.

– Den norske regjeringen mener at havbunnsmineraler fra den norske kontinentalsokkelen kan ha potensial til å bli en bærekraftig og pålitelig kilde til kritiske råvarer i Europa, skriver Støre.

– Må engasjere private

Men først skal Norge undersøke om og i tilfelle hvordan mulig gruvedrift på havbunnen kan skje, understreker han.

– Men dersom vi skal skaffe oss denne kunnskapen, må vi også engasjere private selskaper, argumenterer han.

– En styrket kunnskapsbase vil senere danne grunnlaget for om konkrete utvinningsprosjekter skal tillates, skriver Støre.

Regjeringen har den siste tiden drevet heftig lobbyvirksomhet for å snu motstanden i Brussel mot havbunnsmineraler.

Både energiminister Terje Aasland (Ap) og statssekretær i Utenriksdepartementet Maria Varteressian (Ap) har hatt møter med EU-parlamentet om saken.

Ikke gjort inntrykk

Men de norske argumentene ser så langt ikke ut til å ha gjort særlig inntrykk på EU-politikerne.

I resolusjonen påpekes det derimot at å åpne disse havbunnsområdene for gruvedrift kan gjøre skade på fiskebestanden, noe som igjen kan få følger for EUs fiskeflåte.

– Internasjonale fiskerettigheter, inkludert EU-fiske, er ikke tatt i betraktning da Norges beslutning ble tatt, heter det i resolusjonen.

Parlamentet påpeker også at det meste av etterspørselen etter mineraler framover må dekkes gjennom tiltak som gjenbruk og resirkulering og utvikling av alternative materialer.

Kritikk fra EU-kommisjonen

For to uker siden rettet EUs landbrukskommissær Janusz Wojciechowski sterk kritikk mot Norges planer i en tale til EU-parlamentet.

– Vi er dypt bekymret over Norges vedtak. Dette kan skade både økosystemet i havet og fiskeressursene i området, sa Wojciechowski.

(©NTB)

Les også

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.