NTB

Høyesterett omgjør lagmannsrettens dom på 21 års forvaring etter Nav-drapet i Bergen i 2021. De setter isteden straffen til 21 års fengsel.

En 41-åring ble i september 2023 dømt i Gulating lagmannsrett til 21 års forvaring med en minstetid på 14 år etter at han i 2021 drepte Nav-ansatte Marianne Amundsen og forsøkte å drepe en annen kvinne.

Høyesterett mener det ikke var grunnlag for forvaringsstraff.

– Forvaring kan bare idømmes dersom fengselsstraff ikke anses tilstrekkelig til å verne andres liv, helse eller frihet. I dommen kommer Høyesteretts flertall til at dette vilkåret for forvaring ikke er oppfylt, og straffen settes til fengsel i 21 år, heter det i kjennelsen fra Høyesterett.

Det er dog dissens om konklusjonen.

– Flertallet legger særlig vekt på at drapsmannen ikke tidligere har begått alvorlige lovbrudd. Det er på den bakgrunn knyttet stor usikkerhet til faren for nye alvorlige lovbrudd etter soning av en lang fengselsstraff. Mindretallet på to dommere mener at fengselsstraffen på 21 år ikke vil gi tilstrekkelig vern av samfunnet, særlig ut fra karakteren av de lovbruddene mannen nå er dømt for, heter det.

– Vårt syn er at tiltalte ikke kan idømmes forvaring. Det handler om at tiltalte ikke utgjør noen fare etter endt soning av 21 års fengsel, sa mannens forsvarer, advokat Nils Christian Nordhus til Bergens Tidende
i desember 2023.

Les også

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.