NTB

NVE har startet undersøkelser etter at en feilhandel fra det Norge-baserte strømselskapet Kinect Energy førte til minuspriser i Finland.

– Vi ser svært alvorlig på at slike hendelser oppstår. I tillegg til store økonomiske konsekvenser kan de gi utfordringer i driften av kraftsystemet. Vi forventer at både børsene og markedsaktørene har gode rutiner for å hindre at slike situasjoner inntreffer, sier Tore Langset, direktør for Reguleringsmyndigheten for energi (RME) som ligger under Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

I forrige uke førte en systemfeil hos den finske avdelingen av norske Kinect Energy til at strømleverandøren tilbød det finske markedet 5787 megawattimer hver time fredag i forrige uke på kraftbørsen Nord Pool. Det tilsvarer nesten halvparten av Finlands strømforbruk og gjorde at strømprisene stupte.

RME undersøker nå saken på vegne av reguleringsmyndighetene i Finland, Sverige, Danmark og Norge.

RME har sendt brev til Nord Pool og bedt dem redegjøre for hva de foretok seg i forbindelse med den konkrete feilhandelssaken i Finland, hvilke rutiner de har for kontroll av innkomne bud, og hvilke tiltak de kan iverksette for å unngå lignende situasjoner i fremtiden.

Europower
skrev fredag i forrige uke at RME trodde at Nord Pool kontrollerer om bud er troverdige, men at Nord Pool i realiteten bare sjekker hvis de har tid.

(©NTB)

Les også

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.