NTB

Norge skal anerkjenne Palestina som selvstendig stat – såfremt anerkjennelsen bidrar positivt til fredsprosessen – vedtok Stortinget torsdag.

Utfallet var som ventet på forhånd. Bare Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet hadde tilkjennegitt at de ville stemme mot forslaget som ble fremmet av Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Det opprinnelige forslaget fra Rødt og SV om anerkjennelse av Palestina falt.

– Det er ekstremt skuffende at partier som hevder å være for en palestinsk stat, stemmer mot å anerkjenne den nå. Og det er ikke bare Rødt som har grunn til å være skuffa, men ikke minst fagbevegelsen og alle palestinavennene i Arbeiderpartiet og andre partier som stemte mot Rødts forslag, sier Rødt-leder Marie Sneve Martinussen til NTB.

Kompromissforslaget ble vedtatt med overveldende flertall: 83 representanter stemte for, mens 15 stemte imot.

Det lyder slik: «Stortinget ber regjeringen være forberedt på å anerkjenne Palestina som en egen stat på et tidspunkt der en anerkjennelse kan ha positiv innvirkning på en fredsprosess og uten forbehold om en endelig fredsavtale.»

Demonstranter i likposer

Mens voteringen pågikk kunne representantene høre gjenlyden av taktfaste rop fra en propalestinsk demonstrasjon utenfor stortingsbygningen. Demonstrantene ropte blant annet «anerkjenn nå» og «nei til apartheid».

Demonstranter fra Aksjonsgruppen for Palestina hadde tidligere torsdag lagt seg utenfor Stortinget i hvite likposer. Rundt 200 personer skal ha deltatt i aksjonen.

Flere norske rikspolitikere møtte det morbide synet på vei til jobb. Anledningen var nettopp Stortingets votering om anerkjennelse av Palestina som stat.

– Vi må la dem høre oss inne på Stortinget nok en gang. Det hjelper mer enn vi tror. Vi holder presset oppe for anerkjennelse av et helt folk som har bomber som nedbør, skriver Aksjonsgruppen for Palestina i en pressemelding,

Økt tilslutning

Forslaget fikk også stemmene til Rødts representanter, som på forhånd hadde varslet subsidiær støtte i tilfelle deres eget forslag ikke skulle få flertall.

Også Miljøpartiet De Grønne, SV og Venstre ga Ap/Sp-forslaget subsidiær støtte.

– Forslaget som fikk flertall er ikke et «kompromissforslag». Vi sto på våre forslag, og fikk støtte fra SV, V og MDG. Da vårt forslag falt, stemte vi subsidiært for de andre partienes forslag, fordi det er bedre at Stortinget åpner for en anerkjennelse av Palestina enn ingenting, men forslaget er både vagt og diskutabelt, sier Rødt-lederen.

Rødts opprinnelige forslag fikk 18 stemmer, mot 81. Det er en betydelig økning siden et tilsvarende forslag lå til votering i 2015. Da stemte 5 representanter for og 80 imot.

138 land har anerkjent

Til sammen 138 av FNs 193 medlemsland – blant dem Sverige – har anerkjent Palestina som selvstendig stat. Norge er blant dem som ikke har gjort det, med begrunnelse i at det vil kunne vanskeliggjøre forhandlinger mellom Palestina og Israel om fred og en fremtidig tostatsløsning.

Betingelsene stortingsflertallet stiller, innebærer at en norsk, formell anerkjennelse av Palestina trolig ligger langt fram i tid.

– Anerkjennelsen er en del av det vi må fram til og ikke en symbolhandling vi skal gjøre nå, sa utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) til TV 2
da forslaget ble fremmet tirsdag.

– Vi mener det er viktig å presisere at selv om vi nå mener, og lenge har ment, at Palestina bør bli en egen stat, og anerkjent som sådan, er ikke det en realitet på bakken i dag, sa utenriksministeren.

Les også

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.