NTB

Den internasjonale domstolen (ICJ) krever at Syria slutter med tortur av fanger. De ber også innstendig landet om å ta vare på bevis.

Syria må innføre alle tiltak de kan for å forhindre «tortur og annen ond, inhuman eller nedverdigende behandling eller straff», heter det fra domstolen.

Regjeringene i Nederland og Canada har anklaget det syriske regimet for grove brudd på FNs torturkonvensjon, blant annet ved å bruke kjemiske våpen mot sivile og å torturere fanger. De har også bedt om at domstolen utsteder en midlertidig ordre om at Syria må stoppe all tortur mens saken behandles.

ICJ er FNs øverste juridiske organ. Den dømmer i tvister mellom stater og kommer med rådgivende uttalelser i saker som blir forelagt domstolen av internasjonale organer. De 15 dommerne velges av FNs hovedforsamling og Sikkerhetsrådet for ni år av gangen.

Domstolens beslutninger er ikke bindende for stater med mindre de på forhånd har forpliktet seg til å etterleve dem.

Kjennelsen kommer dagen etter at en fransk domstol utstedte en internasjonal arrestordre på Syrias president Bashar al-Assad for påstått medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten i den syriske borgerkrigen.

(©NTB)

Les også

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.