NTB

Åpenhetsprisen for 2023 går til Arkivverket, Norsk arkivråd og Arkivforbundet, som sammen har kjempet mot innskrenking av åpenhet i det norske samfunnet.

– Årets pris er en pris til den norske dugnaden for Offentleglova, og de tre aktørene mottar prisen på vegne av det sivile fellesskapet, sier juryleder Jan Christian Thommesen for Åpenhetsprisen

I mars i år foreslo regjeringen å innskrenke retten til eksternt innsyn i organisasjonsinterne dokumenter. Begrunnelsen for forslaget var behovet for redusert ressursbruk og forbedret saksbehandling ved innføring av nytt saksbehandlings- og arkivsystem i forvaltningen.

Forslaget ble veltet av blant annet motstanden de tre prisvinnerne leverte i sine høringssvar.

– En av hovedgrunnene til at vi var kritiske, var at forslaget undergraver selve hovedregelen i Offentleglova, nemlig at journal og lignende register er offentlig. Å lage unntak fra en hovedregel skurrer, sier styreleder Anja Vestvold i Norsk arkivråd.

Åpenhetsprisen deles ut årlig til noen som «gjennom sitt virke har bidratt til å synliggjøre og fremme åpenhet og innsyn i forhold ved det norske samfunnet, det politiske systemets forvaltning eller offentlige og private virksomheter».

Prisen deles ut av Kommunikasjonsforeningen.

(©NTB)

Les også

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.