NTB

For første gang har den amerikanske spesialsoldatkommandoen invitert med en ekstern nasjon som partner i en innovasjonssyklus.

Det siste året har amerikanske og norske spesialstyrker og 50 utvalgte bedrifter eksperimentert med ny teknologi tilpasset arktiske forhold, skriver Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) i en pressemelding.

Dette er første gang den amerikanske spesialsoldatkommandoen har invitert med en ekstern nasjon som partner i en såkalt innovasjonssyklus.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) beskriver det som en tillitserklæring.

– Dette viser hvor langt fremme norske spesialstyrker, norsk industri og FFI er innen teknologiutvikling for militære operasjoner i arktiske forhold, sier Gram i pressemeldingen.

Innovasjonssyklusen startet i mars og ble avsluttet i oktober med en teknologidemonstrasjon i Horten, arrangert av de amerikanske spesialstyrkene, Forsvarets spesialkommando og FFI.

Der brukte soldatene blant annet kunstig intelligens, dronesvermer og undervannsroboter i en operasjon hvor de skulle hente ut mannskaper fra et havarert patruljefly.

Gram mener det er viktig at Norge og USA jobber sammen for å løse felles teknologiske problemstillinger knyttet til operasjoner i nord.

– Dette arbeidet er med på å styrke grunnlaget for alliert støtte til Norge. Det har også positive ringvirkninger for norsk næringsliv. De teknologiske løsningene som blir utviklet her, kan bidra til å styrke hele Forsvaret, påpeker Gram

(©NTB)

Les også

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.