NTB

Det er avgjørende for tilliten til det politiske systemet å gjennomgå hele regelverket for økonomiske interesser, mener stortingspresident Masud Gharahkhani.

– Alle kan se hvilken alvorlig situasjon vi er inne i. Tillit kan ikke bare være et ord vi bruker i festtaler, sier stortingspresidenten til NTB.

Masud Gharahkhani (Ap) sender umiddelbart en bestilling til Stortingets direktør om en gjennomgåelse av hele regelverket for økonomiske interesser for stortingsrepresentanter og ber om forslag til endringer og innstramminger.

Han vil også ta initiativ til et møte med regjeringen «om kort tid» og ikke minst kalle inn de parlamentariske lederne til partiene på Stortinget som ledd den omfattende prosessen med å reformere og rydde opp i regelverket. Stortingspresidenten sier han regner med at partiene selv har en rekke forslag å bringe inn i prosessen.

Beslutningen ble fattet under presidentskapets møte torsdag morgen.

Flere skandaler

Bakteppet er sommerens mange avsløringer om habilitetsrot og aksjekjøp, sist aktualisert ved Høyre-leder Erna Solbergs ektefelle Sindre Finnes og hans aksjehandel i perioden kona satt som statsminister.

De siste årene har det politiske systemet blitt rammet av en rekke skandaler som ikke bare knytter seg til aksjetransaksjoner og habilitet. Det politiske systemet er også blitt rystet av flere saker som gjelder økonomisk svært lukrative ordninger for stortingsrepresentanter og manglende kontroll med etterlevelsen av regelverket.

I dag er det obligatorisk for alle folkevalgte – inkludert regjeringens medlemmer – oppgi sine verv og økonomiske interesser i et eget register
innen én måned etter at et nyvalgt storting har trådt sammen. Det inkluderer selskapsinteresser som aksjer eller andeler som personen selv eier direkte eller indirekte gjennom et annet selskap, eller som han eller hun forvalter.

I gjennomgåelsen stortingspresidenten nå setter i gang, vil trolig også politikernes ektefeller være omfattet.

Varsler innstramminger

– Presidentskapet har bestemt at det er behov for å gå igjennom hele regelverket og komme med forslag til innstramminger og alternativer til det som er regelverket i dag, understreker Gharahkhani, som ikke vil komme med noen synspunkter nå på hvilke mangler han ser i det eksisterende regelverket og hvordan det kan forbedres.

Han understreker at det pågår mange prosesser og at det er tidlig å uttale seg on eventuelle konkrete endringer, men har tidligere vært klar på at han ser behov for tydeligere regler.

– Det viktigste er at vi har et ansvar for at Stortinget og for regjeringen skal kunne konsentrere seg om å løse folks hverdagsproblemer, ikke om økonomiske ordninger, aksjehandler og habilitetsspørsmål. Det er viktig å ta tak i disse tingene, fordi det handler om tilliten til være demokratiske institusjoner, sier Gharahkhani.

Sender Frp-forslag videre

Stortingets presidentskap tok ikke stilling til forslaget om å vurdere en ekstern granskning – for eksempel i regi av Riksrevisjonen – men sender det videre til kontroll- og konstitusjonskomiteen. Det er der aksje- og habilitetssakene til blant annet utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) og tidligere statsminister Erna Solberg (H) ligger.

Komiteen er dypt inne i prosessen og varslet så sent som tirsdag at den ville sende ytterligere brev, spørsmål og forespørsler til politikerne som så langt er omfattet. Målet er å holde åpen høring allerede i november.

Gharahkhani understreker at presidentskapet ikke skyter ned forslaget fra Frp-leder Sylvi Listhaug.

– Alle i presidentskapet ga uttrykk for respekt for forståelse for forslaget. Men i motsetning til i tidligere saker som vi har bedt Riksrevisjonen se på, er det i dette tilfellet en pågående sak i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Da er det ryddigst at vi ikke stopper framdriften i deres arbeid og at det er de som tar stilling til forslaget sier han.

Les også

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.