NTB

Fylkesvalgstyret i Viken anbefaler at det bør gjennomføres omvalg i Østfold etter at INPs stemmesedler manglet i et valglokale i Moss i sju timer på valgdagen.

Det vedtok fylkesvalgstyret i Østfold i sitt møte 27. september. Vedtaket var enstemmig.

Industri- og næringspartiet (INP) manglet kun sju stemmer for å sikre seg et mandat nummer to i fylkestinget i Østfold.

Feilen i Halmstad stemmekrets i Moss kommune kan ha hatt betydning for fordelingen av mandatene til fylkestinget, mener fylkesvalgstyret, som anbefaler at Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) tar klagen fra INP til følge.

Saken blir endelig avgjort av departementet, som vil gjøre en selvstendig vurdering av klagen. Skulle det bli omvalg, vil det være det første omvalget i kommune- -og fylkestingsvalget på 40 år.

Les også

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.