NTB

Havvindprosjektet Sørlige Nordsjø II blir trolig altfor dyrt, mener Høyre. Nå trekker partiet seg fra forhandlingene i Stortinget og får følge av Venstre.

Høyre mener regjeringen må legge fram et nytt forslag som inkluderer eksportkabler, skriver Dagens Næringsliv. Såkalte hybridkabler, som innebærer krafteksport til utlandet, er nødvendig for å få ned nivået på subsidier, mener energipolitisk talsmann Nikolai Astrup.

– Det er uforståelig at regjeringen velger en havvindutbygging som blir så dyr for skattebetalerne, når de kunne ha valgt en løsning som står på egne bein. Skal vi få folkelig oppslutning om det grønne skiftet, må vi velge løsninger som gir mest mulig kraft til lavest mulig kostnad, sier Astrup i en pressemelding.

Dyrere enn planlagt

Høyre varsler at de vil stemme mot regjeringens forslag til rammevilkår for Sørlige Nordsjø II, Norges første store havvindprosjekt. Også Venstre vil trekke seg fra forhandlingene.

Årsaken er at prosjektet ligger an til å bli langt dyrere for staten enn opprinnelig planlagt. Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) vedgikk overfor Dagens Næringsliv
nylig at statsstøtten regjeringen har lagt opp til, trolig ligger for lavt.

Regjeringen har fått kritikk fra opposisjonen for en rotete prosess, der de har lagt fram forslag basert på utdaterte anslag fra NVE. Det er heller ikke tatt høyde for den sterke prisøkningen som har rammet bransjen de siste årene.

– Hele prosessen har vært en farse fra ende til annen. Regjeringen har fremmet en sak for Stortinget som den visste var utdaterte allerede da den ble oversendt. Alle beregningene er utdaterte, og det er nå klart at en utbygging vil kreve vesentlig høyere subsidier enn det regjeringen har foreslått. Dette vitner om slett politisk håndverk, sier Astrup i en pressemelding.

Ba regjeringen vurdere pause

Den tidligere lederen for Energikommisjonen, Lars Sørgard, ba i forrige uke regjeringen vurdere om hele havvindsatsingen skulle settes på pause. Han frykter at prislappen kan bli nærmere 50 milliarder kroner, langt over regjeringens opprinnelige grense på 15 milliarder kroner.

Energikomiteen skal etter planen avgi sin innstilling innen 7. juni, slik at regjeringens forslag kan vedtas før sommeren, og auksjonen for Sørlige Nordsjø organiseres før årsslutt.

Selv om regjeringen har fått kritikk fra flere hold, ligger det ikke an til at Høyres forslag om å trekke i nødbremsen vil få flertall. Fremskrittspartiet sier det ikke er aktuelt å stemme for et forslag som har hybridkabler som premiss.

– Kraftproteksjonisme gjør havvind dyrere enn nødvendig

Miljøpartiet De Grønne vil ikke gå med på Høyres utsettelsesforslag – selv om partiet også mener regjeringens prosess har vært kritikkverdig.

– Jeg er enig i at regjeringens forslag er dårlig, men vi har ikke tid til å utsette denne utbyggingen, sier stortingsrepresentant Une Bastholm.

Hun beskriver regjeringens standpunkt som «kraftproteksjonisme» og mener dette bidrar til at Norges første store havvindutbygging ligger an til å bli dyrere enn nødvendig.

– Hadde regjeringen åpnet opp for en løsning med hybridkabel, hadde prosjektet åpenbart blitt billigere. Dette har regjeringen visst hele tiden. Nå må de enten øke støtten tilstrekkelig til at utbyggingen på Sørlige Nordsjø II blir realisert, eller åpne opp for en løsning med hybridkabel, sier Bastholm.

– Overraskende og i seneste laget

Jon Evang, som er fagsjef for havvind i bransjeorganisasjonen Fornybar Norge, der blant annet havvindutbyggere er medlemmer, er kritisk til at Høyre trekker seg.

– Dette var overraskende og i seneste laget fra Høyre. Når saken er kommet så langt, skaper dette ny usikkerhet rundt finansieringen av det første prosjektet på Sørlige Nordsjø II, sier Evang.

Fornybar Norge har medlemmer i alle konsortiene som konkurrerer om å bygge ut på Sørlige Nordsjø II.

– Jeg deler bekymringen over kostnadsøkninger, men det blir ikke nødvendigvis noe bedre av at saken utsettes, sier han.

(©NTB)

Les også

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.