En ny pakke med lovforslag fra EU-kommisjonen skal sikre avkarbonisering av gassmarkedene.

En omfattende revisjon av lovverket som regulerer gassmarkedene i Europa. Det er pakken som nå venter i EUs adventskalender for klimaet.

De offisielle lovforslagene blir ikke presentert før 16. desember. Men i tekstutkast som nylig lekket ut gjennom det franskspråklige spesialistmediet Contexte Énergie , er budskapet klart: Den fossile gassen skal ut.

«I motsetning til elektrisitet må naturgassens rolle bli mindre», fastslås det i hoveddokumentet.

Minstekrav til hydrogen

Et overordnet mål med EU-kommisjonens nye gasspakke er nemlig å rydde plass til fornybare gasser og lavkarbongasser. Disse skal på sikt fortrenge den fossile gassen som EU i dag importerer i stort monn fra land som Russland og Norge.

I utkastene kommer EU-kommisjonen samtidig med en klar definisjon av hva som skal telle som lavkarbongass. Hovedkravet er klimautslippene fra gassen må være redusert med minst 70 prosent.

Dette gjelder uavhengig av om gassen er produsert i EU eller importert, og utslippsberegningen skal ta hensyn til hele livsløpet.

Blått hydrogen

Den nye definisjonen betyr i praksis at døra holdes åpen for såkalt blått hydrogen.

Det er hydrogen som er framstilt av naturgass, men der man fanger og lagrer det aller meste av CO2-en som frigjøres i produksjonen.

EU-kommisjonen legger samtidig opp til at det skal utvikles et eget sertifiseringssystem for å sikre at fornybar gass og lavkarbongass produseres i samsvar med kravene.

Men terskelen på 70 prosent står i klammer i de lekkede dokumentene, noe som signaliserer at dette kravet fortsatt kan bli endret.

Lobbykamp

Dermed er det trolig duket for lobbykamp til siste slutt i Brussel.

Mens miljøorganisasjoner har avvist blått hydrogen som grønnvasking av naturgass, ser olje- og gassbransjen på det som en stor industrimulighet i en fase der rommet for fossil gass blir gradvis mindre.

– I 2050 må naturgassen være mer eller mindre avkarbonisert, påpeker Erling Kvadsheim, fagsjef for internasjonale forhold i bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass.

Han tror blått hydrogen kan bli et viktig produkt på veien dit.

– Dette utgjør en stor forretningsmulighet for Norge, ettersom vi allerede eksporterer store mengder gass til Europa som kan omgjøres til hydrogen.

– En forutsetning

Også Equinor framhever blått hydrogen som en viktig mulighet framover.

Selskapet ønsker ikke å kommentere de lekkede gassdokumentene direkte, men skriver i en uttalelse til NTB at det «er en forutsetning at våre prosjekter for produksjon av blått hydrogen møter relevante myndighetskrav knyttet til utslippsreduksjon».

EU-kommisjonen skriver for sin del at det spesielt er i overgangsfasen, «på kort og mellomlang sikt», at lavkarbongass kan få en rolle.

Nye krav til fakturaen

I de lekkede EU-dokumentene foreslås det også økonomiske tilpasninger, deriblant avgiftskutt for fornybar gass.

Et annet forslag er at det skal stilles nye krav til gassleverandørene om at det i fakturaen til sluttforbrukeren må framgå hvor stor andel av gassen som er fornybar gass eller lavutslippsgass, og hvor stor andel av gassen som er fossil.

I tillegg skal fakturaen vise hvor store utslipp av CO2 kundens gassforbruk fører til.

Les også:

Hydrogen­produksjon – enormt energi­krevende

– Fare for strømavbrudd i Europa i vinter

Kjøp «Klanen» her!

Kjøp Alf R. Jacobsens politiske bombe «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.