Når mange mennesker i dag opplever at sammenhengen i tilværelsen forsvinner, lever de dårlig. Hva skyldtes dette tapet?

Kanskje at det pågår en revolusjon uten at det er allment erkjent.

Disse tingene tenker Christian Skaug høyt over før regnværet innhenter ham.

Videoen er klar så fort den er ferdig å prosessere på Rumble. Følg oss der!
Følg oss også på PodBean, iTunes, og alle steder podcasts finnes. Husk å rate oss med 5 stjerner så flere likesinnede sannhetssøkere finner oss der!