Det er få som har betydd så mye for norsk korsang som Carl Høgset. Han grunnla og dirigerte flere ensembler, men virket også som musikklærer ved Foss videregående skole i Oslo og mente at Alle kan synge, jfr. kurset han tok initiativ til i 2002. Best kjent er han som grunnlegger og dirigent for Grex Vocalis, som vi her hører fremføre Per Steenbergs Kling no klokka over en gammel folketone, med tekst av Elias Blix.

Les også