Ville Norge bli et bedre sted hvis hærskarer forlot sine kontorer for å rake på gravlunden? Foto: Erlend Aas / NTB.

Inntak av sterkt krydret mat sent om kvelden har det med å avstedkomme litt rare nattedrømmer.

Nattens store begivenhet i søvne ble stiftelsen av en ny politisk bevegelse i Norge ved navn «Partiet for sterk avvikling av dumskap, selvskading og uvalgte maktkaster samt offentlig sløsing og korrupsjon».

Programpunktene var særdeles fragmentariske, men nettopp ordet «avvikling» ble et omkved, og etter en supplerende renskrivning i våken tilstand fremstår sakene omtrent som følger. Hold dere fast:

– utmeldelse av FN og tilknyttede organisasjoner, som WHO, UNICEF etc.

– oppsigelse av uhensiktsmessige FN-konvensjoner, som flyktningkonvensjonen

– avvikling av norsk bistand

– avvikling av norsk såkalt fredsdiplomati og andre stormannsgale utenrikspolitiske ambisjoner

– avvikling av offentlig støtte til alle NGO-er

– avvikling av offentlig støtte til alle trossamfunn

– avvikling av pressestøtten

– kraftig innstramning i innvandringspolitikken, i særdeleshet hva angår ikke-vestlige, fremfor alt fra muslimske land

– iverksettelse av repatrieringsprogrammer for innvandrere som er en belastning for landet

– avvikling av retten til familiegjenforening

– kraftig skjerping av grensesikkerheten

– større lojalitet til USA og Storbritannia, og større avstand til Kina

– EØS-avtalen sies opp og erstattes av en handelsavtale, om nødvendig med australske betingelser

– avvikling av det «grønne skiftet», lagring av CO2 og vindkraft i vakker natur

– oppsigelse av Paris-avtalen

– avvikling av statlig subsidiering av virksomheter som er blitt tilgodesett i forbindelse med det «grønne skiftet»

– avvikling av alle offentlige klimaetater

– nei til deltagelse i europeisk strømmarked og nei til flere utenlandskabler

– fortsatt satsning på utvinning av olje, gass og kull

– gjenopptagelse av kulldriften på Svalbard for å opprettholde norsk suverenitet og motarbeide Kinas arktiske ambisjoner

– avvikling av oljefondets såkalte etiske standarder

– motarbeidelse av identitetspolitikk, rase- og kjønnsideologi i skole og offentlig sektor for øvrig, f.eks. ved avvikling av ideologiske kjønnsstudier

– utarbeidelse av en tiltaksplan for å stimulere til flere barnefødsler

– rettslig forfølgelse av Google, Facebook og Twitter med sikte på å redusere disse selskapenes makt i Norge

– kamp mot all unødvendig overvåkning av folks privatliv, hva enten den forestås av private eller offentlige aktører

– avvikling av krigen mot kontantene

– avvikling av unødig automatisering av offentlige og private tjenester, og endelig:

– ansatte som har mistet sine tullejobber i disse prosessene, tilbys offentlige stillinger for vedlikehold av offentlig eiendom, parker og kirkegårder, som billettselgere ved transportknutepunkter, som vakter ved landets yttergrense og i andre sektorer for ytelse av reelle tjenester til det norske folket.

I våken tilstand erkjenner jeg også at dette partiet for riktig å bli venstresidens «I natt jag drömde» fra helvete, i all hovedsak måtte bestå av gamle, gretne og gjerrige gubber, fortrinnsvis kristne, heteroseksuelle og kjøttspisende sådanne med dieselbil og gjennomført militærtjeneste.

For å bevise hva slags uselvisk politisk tjeneste til et land i nød det ville dreie seg om, måtte de settes under kommando av en blid kvinne – for eksempel Janne Haaland Matlary, Hege Storhaug eller Hanne Tolg.

Dette er nok en utopi god som noen, skjønt den er egentlig bedre: Her er ikke noe program for eliminering av fiender. Kasten som ville miste kontorene sine, kunne for første gang oppleve autentisk arbeidsglede.

For oss andre ville det å bivåne NGO- eller byråkrateliten med en rake i parken også høyne moralen. Hvor mange kjønnsforskere, klimabyråkrater eller profesjonelle antirasister trengs for å gjøre Nordre gravlund fri for løv?

 

 

Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.