Anthony van Dyck (1599–1641), «Den hellige ånds nedstigning» (1618–20). Gemäldegalerie, Berlin.

Da sto Peter fram sammen med de elleve. Han hevet røsten og talte til dem: Jødiske menn, og alle dere som bor i Jerusalem! La dette være kjent for dere, og lån øre til mine ord! For disse er ikke drukne, slik som dere mener. Det er jo bare den tredje time på dagen! Men dette er det som er sagt ved profeten Joel: Det skal skje i de siste dager, sier Gud, da vil jeg utgyte av min Ånd over alt kjød. Deres sønner og deres døtre skal tale profetiske ord. Deres unge menn skal se syner, og de gamle blant dere skal ha drømmer. Selv over mine treller og trellkvinner vil jeg i de dager utgyte av min Ånd, og de skal tale profetiske ord. Jeg skal gjøre under oppe på himmelen og tegn nede på jorden, blod og ild og røkskyer. Solen skal bli forvandlet til mørke og månen til blod, før Herrens dag kommer, den store og herlige. Og det skal skje: Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. (Apostelens Gjerninger 2, 14-21)

Pinsen, for mange den uforståelige av alle de kristne høytider, for andre en høytid de forbinder med pinsevenner og uttrykk for stor glede og begeistring. Sjelden blir den omtalt som stadfestelsen treenigheten og starten på vår sivilisasjon, det er ofte et oversett faktum, pinsen er nemlig viktigere enn de fleste tror.

Vi sier ofte at Gud er kjærlighet, uten at vi helt synes å forstå hva det innebærer. Hva som er viktig å være klar over, er at kjærligheten ikke eksisterer for seg selv. Kjærligheten er ren relasjon mellom to, og den Hellige ånd er derfor relasjonen mellom Faderen og Sønnen, en relasjon som har vært til stede fra evighet av, og der de alle er like i makt og ære.

Det er inn i denne relasjonen Gud ønsker å invitere mennesket, og for at det skal bli mulig, måtte kirken opprettes, og det var det som fant sted den aller første pinsedag. Guds menighet, Jesu Kristi legeme på jord, ble etablert. I den aller første tale som apostelen Peter hadde i Jerusalem denne dagen, talte han om Herrens dag. For jødene var det et spesielt uttrykk. Jødene ga aldri opp tanken på at de var Guds utvalgte folk, selv om deres historie hadde vært som en eneste lang katastrofe. De hadde derfor kommet til den konklusjonen at det mennesket ikke kunne gjøre, måtte Gud gjøre. De så derfor fram til at Gud skulle gripe direkte inn i historien og opphøye dem til den ære de drømte om.

Menneskets historie ble derfor delt inn i to perioder, den nåværende tid, som var ond og dømt til undergang, og den kommende tid, som skulle være Guds herlige tid. Mellom disse to kom Herrens dag. Og i sin tale bekrefter Peter dette. Han sier til jødene at i generasjoner har de drømt om den dagen da Gud skulle bryte inn i historien, og at nå med Jesus Kristus, er denne dagen kommet. Bak Peters billedbruk finner vi troen på at med Jesus har Gud personlig trådt inn på scenen i menneskets historie.

Menigheten, etablert den første pinsedag, er Jesu legeme på jord og holdes i live av Den hellige ånd. Det faktum at mennesket nå forstod Gud som treenighet, et hellig kjærlighetsfellesskap de ble invitert inn i, er det mest radikale bruddet i menneskehetens historie. Vi forstod at Gud ikke er en tyrann, en slavedriver eller kun en lovgiver.

Og fremfor alt forstod mennesket at Gud ikke en hevngjerrig skaper som vil benytte enhver anledning til å slå ned på våre feiltrinn. Guds budskap var at vi var skapt for én hensikt: at vi skulle dele hans evige kjærlighet og lykke. Og frelsen var en gave gitt oss av Faderen gjennom Sønnen og gjort mulig med Den Hellige Ånd. Ikke bare for tilgivelsen og gjenopprettelsens skyld, men for at vi skulle bli inkludert i det fellesskapet Treenigheten er. Og det hele startet her i menigheten den første pinsedag i Jerusalem.

Et like avgjørende historisk vendepunkt, var at mennesket nå forstod at Gud, som talte like varmt om sin kjærlighet til oss som brudgommens kjærlighet til sin brud, ikke ville tvinge noen. Mennesket var kalt til å elske, og uten frihet er kjærlighet umulig. Vi står fritt til å avvise Gud, men vi kan ikke ødelegge hans kjærlighet til oss. Denne kjærligheten, Den Hellige ånd, er det pinsen handler om.

Vi er skapt til kjærlighet. I pinsen inviteres vi tilbake til felleskapet med skaperen via kjærlighetens utgangspunkt.

God pinse!

 

Kjøp bøker fra Document Forlags utsøkte utvalg her!

Finn flere titler på forlagssiden!

Les også