Eirik Kristoffersen klarer å formulere det politikerne har vanskeligheter med: Hvem vi er og hva vi står for. Foto: Frederik Ringenes/Forsvaret. 

Norske verdier – hva er det? Påtroppende forsvarssjef, general Eirik Kristoffersen sa det slik i et intervju forleden: «Norske verdier er kristne verdier blandet med sunt, norsk bondevett».

Generalen traff spikeren på hodet. Norge har vært et kristent land i tusen år. Med kristne grunnverdier i bunn og foredlet gjennom århundrers kultur, væremåte, selvforståelse, respekt for menneskeverdet og velutviklet sans for selvberging og fellesskap, har nordmenn utviklet et helt unikt samfunn med enestående kvaliteter.

Kristendom og bondevett – det er oppskriften. I vår tid må nok begrepet bondevett tolkes utvidet. Bondevett forvaltes av oss alle – også fordi folk flest er runnet av bondeætt om en gransker slekten tilstrekkelig langt tilbake. Sunt bondevett er sunt folkevett – i motsetning til livsfjerne og teoretiske anskuelser, utviklet i universitetenes laboratorier.

Men den norske modellen – et samfunn basert på kristen nestekjærlighet og arbeiderbevegelsens solidaritetssyn – er under press. 75 år etter landets frigjøring fra totalitært fremmedstyre, siger totalitær tankegang igjen inn i samfunnet. 

Den norske kirke er blant spydspissene i avkristningen av Norge. Biskopene holdt seg tause mens Stortinget forleden vedtok lovreguleringer som både åpner for menneskehandel og enda flere fosterdrap. Da fant biskopene derimot tiden inne til nok en gang å angripe Israel. Guds foretrukne folk skal vekk! Kristne og jøder blir fordrevet fra Midtøsten, men Den norske kirke bryr seg ikke. Kirken er en pådriver for å islamisere Norge ved å agitere for økt tilstrømming av muhammedanere – ikke for å omvende hedningene, men for å bidra til en ny, norsk samfunnsretning. Kristenfolket sender misjonærer til Afrika og Asia, men ingen til den nærliggende misjonsmarken i Oslo øst. Kirken autoriserer hedenskap og vantro som å være på linje med kristen tro. 

NRK var lenge en institusjon som samlet folk i et langstrakt og oppstykket land. Nå er det motsatte tilfelle. Nå er regjeringskanalen blitt en spesialist på å sette folk opp mot hverandre. «Splitt og hersk» er oppskriften. Slik blir det lettere for makta å regjere.

TV-seerne fikk dette demonstrert nylig da NRK brukte flere timer på å skildre den muslimske festdagen Id. Regjeringskanalen har fått en klagestorm uten like for å misbruke beste sendetid på å agitere for en totalitær og menneskefiendtlig ideologi. Og ikke nok med det: NRK skrøt av sitt program ved å gjøre et nummer av at NRK er første TV-stasjon i Europa som sendte et slikt PR-stunt for en fremmed tro. I andre land er forfallet ennå altså ikke kommet like langt som i Norge.

Folk som protesterer mot skattebetalt og hedensk nasjonssaboterende propaganda får nå svar fra kulturminister Abid Raja. De får vite at de representerer «grums». Folk som ønsker å bevare Norge som et kristent og demokratisk land får nå vite fra Regjeringen at de er bunnfall. Ettersom fru Solberg tier, vet vi at Abid Rajas syn også er statsministerens.

Islamiseringen går sin gang. Det kommer 20 000 ubedte muhammedanere hit årlig gjennom familiegjenforening. Store deler av Elite-Norge mener det er for få. Islamiseringen går for sakte. Islamistene infiltrerer statsapparatet, mediene og offentligheten.

Vi merket oss at justisministeren nå vil ha en fullmaktslov til å avvise å behandle alle asylsøkere i en krisesituasjon. Det er nye signaler. Pandemien har satt en støkk i myndighetene.

Men det er langt derfra til en revurdering av de siste femti års politikk.

Regjeringen er satt i en skvis av sin egen politikk. Den har lukket grensene og folk er blitt klar over at den muligheten finnes og har vært der hele tiden.

 

Forhåndsbestill Islamismen i Sverige her!

Les også

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.