Fra utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet på Utsirahøyden i Nordsjøen. Equinor er operatør på oljefeltet. Fra venstre boligplattformen Haven, boreplattformen som nylig er slept ut fra Haugesund, videre stigerørsplattformen. Helt til høyre flotellet «Safe Zephyrus».

En fersk studie konkluderer med at det trengs langt mindre fangst og lagring av CO2 enn først antatt for å holde temperaturstigningen under 1,5 grader i 2100.

Det skriver Ingeniøren og Teknisk Ukeblad.

Studien er utført av forskerne Christopher Zahasky og Samuel Krevor fra Imperial College i London. Duoen har beregnet hvor stor kapasitet til CO2-fangst og -lagring som må til for å holde den globale temperaturøkningen under 1,5 og 2,0 grader.

– Vi har funnet at selv i de mest ambisiøse scenarioene blir det neppe nødvendig med mer enn 2.700 gigatonn CO2-lagringskapasitet, mye mindre enn 10.000 gigatonn som noen av de største studiene tidligere har kommet fram til, sier Zahasky i en pressemelding.

Forskerne fremhever at jo raskere utvidelsestakten øker, jo mer faller behovet for lagringskapasitet på lang sikt. Likevel understrekes det i studien at CO2-fangst og -lagring ikke kan forhindre klimaendringer på egen hånd.

– Det er mange andre faktorer i kampen mot klimaendringer og deres katastrofale konsekvenser som å bruke grønn energi, grønne transportformer og bruke energi langt mer effektivt, sier Krevor.

Les også