Skulle MDG havne i en viktig posisjon i stortinget, kan hva som helst skje med norsk økonomi og velferd. Bildet viser partiledelsen ved Une Bastholm og Arild Hermstad, i det partiet la frem sitt alternative statsbudsjett. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Nå har MDG slått fast tidspunkt for når de vil se norsk oljevirksomhet endelig død og begravet. For folk med et mer realistisk forhold til arbeidsplasser, verdiskaping og velferd, fremstår det hele som farlig og useriøst.  Men MDG «har en plan», akkurat som Olsenbanden alltid hadde.

Det er ikke noe nytt at MDG er negativt innstilt til oljevirksomheten. De har lenge ivret for at den må bort – og det helst så fort som mulig.  I deres begrepsverden er dette noe som skal bidra sterkt til å «å redde klimaet på jorda». Det er politikk som hentet fra en barnesang.

Ifølge TV2 har nå programkomiteen i MDG blitt enige  om når dette skal skje. Det er slett ikke så lenge til. Programformuleringen lyder konkret:

«Gjennomføre en gradvis og planmessig utfasing av petroleumsvirksomheten innen 2035.»

Ikke overraskende reageres det sterkt  når et stortingsparti kommer med denne typen useriøst og lite realistisk tankespinn.

Leder av det mektige Fellesforbundet i LO, Jørn Eggum, er hoderystende og oppgitt over hva han hører, og kommenterer ifølge TV2 forslaget slik:

«Unødvendig, urealistisk og en katastrofe for norsk økonomi», tordner Eggum.

Leder i fellesforbundet, Jørn Eggum, er oppgitt over MDGs nye forslag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Fellesforbundet er et stort og sentralt LO-forbund, og har ca. 160 000 medlemmer. Tradisjonelt er det vanskelig å få gjennomført noen form for vedtak eller politikk som krever støtte av Arbeiderpartiet, hvis ikke Fellesforbundet er enige.

I dag har de fleste fått med seg at oljevirksomheten har enorm betydning for norsk økonomi. Ikke minst nå under koronakrisen har det blitt umulig å overse.

Totalt gir oljesektoren ca. 145 000 arbeidsplasser som direkte og indirekte er basert på denne næringen, ifølge tall fra SSB. I tillegg kommer en lang rekke ringvirkninger for bedrifter og lokalsamfunn over hele landet.

Oljevirksomheten står også for ca. en tredel av all norsk eksport, og for 14 prosent og landets BNP. Tallene har sunket noe de seneste år, i takt med dalende oljepris.

Ifølge Aftenposten vil hele 26 prosent av Norges statsbudsjett for 2020 være finansiert av oljekroner.

Selv ikke i MDG har man kunnet lukke øynene for betydningen av et slikt bidrag til vår felles velferd – til skole, helse, omsorg, offentlige tjenester, sosial trygghet og alt det andre som gjør Norge til et av verdens beste land å leve i.

Hvordan vil det da være mulig å «fase ut» en så viktig og lønnsom næring i løpet av relativt kort tid, og samtidig bevare Norge som velferdsstat?

Dette har MDG tenkt å løse på en forbløffende grei måte:

Man bare setter sammen en gruppe mennesker kan klekke ut «en plan for å skape ny jobber».

«Komiteen foreslår å sette ned en bredt sammensatt oljekommisjon som skal lage en plan for å opprettholde sysselsetting og skape nye jobber samtidig som oljevirksomheten fases ut.

– Dette henger sammen med vår klimapolitikk og hvordan vi vil skape nye grønne jobber. Vi vil sikre oljearbeidere økonomisk sikkerhet og har en plan for det», sier leder av programkomiteen i MDG, Lage Nøst, til TV 2

Så smart. Hvorfor har ingen kommet på det før? MDG «har en plan», slik Egon Olsen i Olsenbanden hadde.  Da er saken å anse som løst

Det er ikke konkretisert hvem MDG har tenkt seg at skal være med i denne kommisjonen som skal komme opp med 150-200 000 nye jobber.

Men det er kanskje naturlig å tenke seg at partiet ser for seg en gruppe der blant annet klimaengasjerte forfattere, journalister, billedkunstnere og ungdomspolitikere fra MDG inngår?  I tillegg bør trolig alle varianter av kjønnsidentitet og etnisk bakgrunn være representert i denne idedugnaden, for å sikre et godt mangfold i de planer Norge skal leve av fremover.

Så lenge den største og mest sentrale aktøren i norsk fagbevegelse sier så bastant nei, er det trolig liten fare for at slike livsfjerne og samfunnsødeleggende «planer» vil bli forsøkt realisert.

«I Arbeiderpartiet har denne delen av MDGs politikk vært hovedårsaken til at et mulig regjeringssamarbeid har vært avvist», skriver TV2.

Men på den annen side  – man ser hvilken nesten ubegripelig skade og hvilket vanvidd MDG har klart å utrette ved å sitte i byråd i Oslo sammen med  nettopp Arbeiderpartiet. Dette har blitt mulig fordi byrådet ledes av en forbausende svak og vinglete Arbeiderpartipolitiker som Raymond Johansen.

Skulle MDG havne i en slags vippeposisjon som støtteparti for en minst like svak og vinglete statsminister Joans Gahr Støre, kan ingen være trygg med tanke på hva som vil skje med velferden i landet. Det kan bli Oslo-galskapen brettet ut på nasjonalt plan.

Kjøp Halvor Foslis bok her!

Forhåndsbestill Islamismen i Sverige her!

Les også

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.