En kvinne går fullstendig tildekket langs en gate i Oslo i juni 2019. Hvis man ikke passer på å med seg det lille sollyset som er i Norge, kan kroppen gå glipp av verdifullt D-vitamin. Foto: Hanne Tolg.

Forskere peker på sammenhengen mellom D-vitaminmangel og koronadødelighet. Mange innvandrere i Norge får lite D-vitaminfremkallende sol på kroppen i Norge. Kan det medvirke til den høye andelen innvandrere som koronasmittet?

Nye tall fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser at innvandrere utgjorde 42 prosent av de som testet positivt for koronaviruet i Norge i forrige uke.

Dette var en oppgang fra 40 og 35 prosent de to foregående ukene. Totalt er det 25 prosent av de smittede i Norge som er født i utlandet, skriver. Nettavisen. Det innebærer at 15 prosent av befolkningen står for 40 prosent av smittetilfellene.

Ifølge overlege og spesialist i samfunnsmedisin Trude Margrete Arnesen ved FHI er det mer enn tilfeldigheter som spiller inn for disse utslagene. Det forklares med tettboddhet, sosiale omgangsformer, overhyppighet av risikofaktorer og mangel på informasjon på eget språk.

Tre forskere fra Queen Elizabeth Hospital Foundation Trust, University of East Anglia i Norwich og Anglia Ruskin University har koblet lave nivåer av hormonet vitamin D med covid-19-dødeligheten over hele Europa. Studien er foreløpig ikke publisert.

Medical News Today siterer forskerne:

«Det har allerede vist seg at D-vitamin beskytter mot akutte luftveisinfeksjoner, og det er påvist at det er trygt. Vi tror at vi kan anbefale vitamin D-tilskudd for å beskytte mot covid-19-infeksjon.»

Et annet forskerteam har derimot vært raskt ute for å kritisere dette: Et team ved The Centre for Evidence-Based Medicine ved University of Oxford i Storbritannia har skrevet en oversiktsartikkel om vitamin D som metode for å forhindre eller behandle covid-19:

«Vi fant ingen kliniske bevis på vitamin D i covid-19», skriver forskerne. «Det var ingen bevis relatert til D-vitaminmangel som disponerte for covid-19, og det fantes heller ikke studier av tilskudd for å forhindre eller behandle covid-19.

Det kan nok være lurt å være bevisst på at det finnes ulike interesser i forskningen på å finne løsning på covid-19. Kanskje det ikke passer noen å finne enkle svar, som å øke dosen med D-vitaminer?

Mye tyder vel på at «vaksineleiren» med Bill Gates som pådriver er raskt ute med å slå ned andre løsninger når det gjelder covid-19, da hans mål kan se ut til å være en obligatorisk vaksine for flest mulig. For ikke å si alle.

I tillegg til at Gates har en rekke fond med tilknytning til de store legemiddelselskapene, gir han også millioner til medier som BBC og The Guardian. Slik kan man sikre seg fordelaktig rapportering og kritikk av motpartene.

Allerede for ti år siden uttalte legen Amir Tauqir Chaudhary, ved Stovner legesenter seg i VG, hvor han slo alarm om D-vitaminmangel hos innvandrere. Han var bekymret for vitamin-D mangelen hos innvandrere og ikke-vestlige nordmenn.

– Spis mer fisk og være mer ute i sollys, oppfordrer Chaudhary. Han håpet nå ut til flest mulig med dette rådet og for å øke bevissthet hos folk om alvorlig vitamin D-mangel.

Helseundersøkelsen i Oslo (HUBRO) viste at det var 4-5 ganger så høy andel av alvorlig D-vitaminmangel hos pakistanere som hos nordmenn.

En kan jo også tenke seg at hvis kroppen året rundt dekkes av klær, og tildels nærmest svarte klær, at lite sollys når huden og at D-vitaminproduksjoner blir deretter.

Også forskere i Norge har interessert seg for sammenhengen mellom covid-19 og D-vitamin, og nevner melk, fisk og tran som gode kilder. De påpeker også at eldre har lett for å ha D-vitaminmangel. Som kjent er det stort sett den eldre befolkningen som har dødd av koronavirus. Men det kan selvfølgelig også skyldes andre årsaker.

Sunn fornuft tilsier uansett at det er bra å ha et sterkt immunforsvar som beskyttelse mot sykdom. Vi vet at D-vitamin dannes med sollys. For nordmenn har forøvrig tran vært en betydelig kilde til både D- og-A vitaminer gjennom mørketiden. Sol på kroppen sommerstid har også styrket immunforsvaret hos nordmenn gjennom tidene.

Les også