Demonstrasjon mot norsk medlemskap i EUs energiunion foran Stortinget den 19. mars 2018. Foto: Nei til EU / Flickr (CC BY-NC-SA 2.0).

Flere og flere ser hvilket uføre globalismen og de globalistiske politikerne fører land og folk ut i. Grasrota i Norge sammen med intellektuelle er i ferd med å våkne og reise seg mot dagens politikere, som ønsker å «selge ut land og folk», det være seg både ledelsen i Arbeiderpartiet og Høyre, med flere. Motstanden viser seg også i Folkeopprøret mot klimahysteriet, som er på vei mot 170.000 medlemmer.

Ungdom mot EU har sin største medlemsvekst på mange år, med 1592 nye medlemmer i 2019. Både Ungdom mot EU og Nei til EU har fått mange nye medlemmer i 2019, selv om Nei til EU går ned i medlemstall til tross for de nye medlemmene.

Slik Nei til EF var en folkebevegelse på 1970-tallet, har dagens organisasjon potensial til å bli en partipolitisk uavhengig kraft for folket. Skal Norge bestemme over egne ressurser? Eller skal udemokratiske EU og FN gjøre det? Det er et politisk spørsmål som blir stadig mer betent.

Med nebb og klør og dyktige advokater har Nei til EU tatt jobben for nasjonen med å få Norges tilslutning til EUs energibyrå ACER erkjent ugyldig, mot kreftene som ønsker at vi avgir suverenitet over egne ressurser.

Denne grasrotorganisasjonen, som favner både studenter, distrikter og byer, er et lys i mørket som fortjener større oppmerksomhet enn de får i tradisjonelle medier. Akkurat nå avventer de resultatet av anken fra lagmannsretten i rettssaken de vil kjøre mot Erna Solberg, som har meldt oss inn i ACER. De skriver på sin hjemmeside:

Nei til EU mener at Norges avståelse av suverenitet til EU, sist til energibyrået ACER, er grunnlovsstridig. Nei til EU har gått til sak mot statsminister Erna Solberg. Oslo tingrett har avvist ACER-søksmålet, men Nei til EU anker avgjørelsen til lagmannsretten.

Vi må innse at vi har blitt lurt av våre politikere etter folkeavstemningen i 1994. Vi har blitt ført inn bakveien i EU av regjeringer med både Høyre og Arbeiderpartiet med flere i etterkant. Til sammen har de implementert over 11.000 EU-direktiver.

Kanskje vi har sovet i timen? I så fall er det bra at flere begynner å våkne opp. Det haster, før vi befinner oss under en udemokratisk verdensregjering, hvor målet først er regionale «regjeringer», som EU, deretter en global, som FN.

De siste ukene har det blitt avslørt at det er veien mot global governance vår statsminister vil gå, som videoen fra sikkerhetskonferansen i München viste. Erna hadde nok ikke regnet med at nordmenn skulle se den. Videoen bekrefter at hun ønsker å styre oss inn i en verdensregjering, men hun er ikke alene. Ap med flere vil samme vei. Vi har altså toppolitikere som ønsker å avgi enda mer av vår suverenitet til FN.

Dette er svært alvorlig. Det handler om å avgi suverenitet over energi og alle andre ressurser vi sitter på. Sakte men sikkert, med undertegning av den ene avtalen etter den andre, sitter vi bundet på hender og føtter. Det kan være en irreversibel prosess.

Vi er allerede bundet til mange avtaler som griper inn i folks liv på lokalt plan og i egne hjem. Innføringen av tvungne smart-målere er ett eksempel. Et folkelig opprør som får meldt oss ut av ugunstige avtaler før det er for sent, er det som haster nå. En tidligere Finansavisen-journalist  leverte et overbevisende bidrag om hvorfor vi bør melde oss ut av Paris-avtalen. Flere slike utmeldelser bør komme – Marrakesh og EU, for å nevne et par.

Fordelen med Nei til EU er at de allerede har en organisasjon med lokallag over hele landet, møteplasser hvor ny politikk kan meisles ut, og de er partipolitisk uavhengige. Både klima, energi og andre spørsmål knyttet til våre ressurser kan diskuteres i lokallagene, som kan være møtearenaer for dem som er frustrert over dagens utvikling og knapt opplever at de har noe sted å treffes.

Utmeldelser av ulike avtaler som politikerne har undertegnet uten folkets samtykke, kan tas opp i dette forumet. Folket må finne igjen kraften fra EF-motstanden på 1970-tallet og få med dagens unge, slik at landet vårt kan gjenoppstå, med alle de positive menneskelige og naturgitte ressurser vi har.

Kjøp Halvor Foslis nye bok her!

Les også

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.