UD jukser for å få Oslo-avtalene og EUs politikk overfor Israel til å gå ihop: De jødiske bosettingene i Judea og Samaria var ikke ansett av Norge for å være ulovlige og i strid med folkeretten da Oslo-avtalene ble inngått.  Hadde de det vært, skulle deres tilstedeværelse i så fall ikke kunnet bli et forhandlingsspørsmål, men noe som uten videre måtte fjernes.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.