Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum og hans kollega Jonas Gahr Støre i Arbeiderpartiet har til sammen 82 mandater på Stortinget på et gjennomsnitt av de nasjonale målingene i november. Foran er Sps Heidi Greni. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Arbeiderpartiet og Senterpartiet får til sammen 82 mandater og er dermed nær flertall på Stortinget, viser ferske meningsmålingstall.

Et gjennomsnitt av de nasjonale målingene for november, som er utarbeidet av nettstedet Poll of polls, viser at Arbeiderpartiet får 44 mandater, mens Senterpartiet får 38.

Det betyr at de to partiene samlet bare mangler tre mandater for å ha flertall i landets nasjonalforsamling, hvor majoritetsgrensen som kjent er 85 mandater.

Arbeiderpartiet faller fra oktober til november fra 23,6 til 22,5 prosent, men beholder samme antall mandater. Men Aps fall mer enn oppveies av Sps fremgang fra 17,3 til 19,2 prosent, noe som også ville gitt partiet fire flere mandater på Stortinget enn i oktober.

For de øvrige partiene på rødgrønn side er bevegelsene små: SV ligger stabilt på 7,3 prosent, MDG faller noe fra 6,7 til 6,3, mens Rødt øker fra 4,6 til 4,9.

Dette betyr at en regjering med Ap og Sp vil kunne danne flertall med bare ett av de øvrige partiene.

Ingen flertallslykke
Novembertallene viser at flertallsstyre foreløpig ikke har vært noen oppskrift på økt velgeroppslutning for statsminister Erna Solberg (H) og hennes mannskap.

Tvert imot har ikke de fire regjeringspartiene på noe tidspunkt etter valgseieren i 2013 vært så langt unna flertall som i november i år.

De fire partiene får til sammen bare 56 mandater på Stortinget: Mens Venstre og KrF får to representanter hver, får Høyre 35 og Fremskrittspartiet 17. I oktober hadde de fire partiene samlet 58 representanter.

Både Høyre og Frp ligger på nøyaktig samme oppslutning i november som i oktober.

Ingen lysning KrF og Venstre
Både Venstre og KrF hadde håp om at politisk avklaring og deltakelse i en flertallsregjering skulle gi økt oppslutning. Men de ferske tallene viser at begge sentrumspartiene faller i årets nest siste måned.

KrF får en oppslutning på 3,3 prosent, noe som er den laveste velgerstøtten i en enkeltmåned siden juni.

Venstre får i gjennomsnitt støtte fra 3,2 prosent av de spurte. Partiet har ikke vært over sperregrensen siden juni i fjor, om vi holder årets julimåned utenfor. Da var det bare to nasjonale målinger.

Til tross for stor motstand internt gikk Venstre inn i regjeringen i januar i fjor. Ett år senere fulgte KrF etter, men først etter en opprivende prosess, som endte med partileder Knut Arild Hareides avgang og en knapp seier for den blå siden i partiet.