I den norske skolen er man forholdsvis lite opptatt av at elevene faktisk skal kunne noe, mener Sanna Sarromaa. VG

Les også