Kultur

Foto: Kaspar Hauser

Disse to damer, støpt i sink en gang rundt midten av 1800-tallet, pryder fasaden mot Kirkeristen på stadsconducteur Christian Heinrich Grosch‘ basarer ved Domkirken i Oslo, oppført i årene 1840-59. Damen til høyre, med overflødighetshornet, er sannsynligvis den romerske gudinne Fortuna (av en ukjent kunstner), mens damen til venstre viser seg å være et verk av den danske billedhugger Bertel Thorvaldsen (1770-1844), kjent som Haabets Gudinde fra 1817.

I 2013 var damene til rensing og konservering ved Nationalmuseum i København, og der ble det konstatert at Haabets Gudinde var støpt i den samme form som Thorvaldsens gipsoriginal fra 1817, nå i Thorvaldsens museum i København.