Interlude


Noen bruker røsten til klimabrøling, andre til å synge noe av det vakreste som er komponert. Jeg foretrekker å lytte til den siste gruppen, i dette tilfelle Vocal Concert Dresden. Der Mond is aufgegangen er komponert av J.A.P. Schulz, og denne korsatsen er ved Adolf Seifert.