Nytt

foto: youtube.com

Anja Dalgaard-Nielsen skal lede evalueringen av politiets og PSTs håndtering av angrepet mot Al-Noor-moskeen i Bærum.

Dalgaard-Nielsen er forsker i emnene terrorisme, terrorbekjempelse, ledelse og strategi, og er leder for Institut for Strategi ved Forsvarsakademiet i Danmark. Tidligere har hun vært avdelingsleder i PSTs danske motsvar PET.

Politiet fikk en tid før hendelsen 10. august en bekymringsmelding om Manshaus’ holdninger, som de ikke valgte å gå videre med. Etter hendelsen har flere ment at politiet brukte for lang tid på å rykke ut til Al-Noor-moskeen, og at moskeer ikke ble varslet da Politidirektoratet hadde forhøyet trusselvurderingen fra høyreekstreme mot moskeer.

– Jeg er glad for at Dalgaard-Nielsen har sagt ja til dette oppdraget, og det er viktig for oss å bli evaluert av noen som kan ha et kritisk blikk utenfra, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Klar om seks måneder

Målet med evalueringen er å vurdere alle sider ved oppdraget, både hva som gikk bra og hva som kunne vært gjort bedre. Evalueringen skal omhandle perioden fra PST mottok tips om Manshaus sommeren 2018 til dagen etter hendelsen i Al-Noor-moskeen. Evalueringen omfatter tipshåndtering, trusselvurdering og operativ innsats.

– Det er viktig at andre enn oss selv gjennomgår dette oppdraget for å høste erfaring som kan benyttes i det videre arbeid mot terror og alvorlige hendelser, sier PST-sjef Hans-Sverre Sjøvold i en pressemelding.

Utvalget som Dalgaard-Nielsen skal lede, skal levere sin rapport seks måneder etter oppstart. Det er foreløpig ikke klart hvem andre som skal sitte i utvalget.

Ville drepe så mange som mulig

Terror- og drapssiktede Philip Manshaus (22) har i avhør med politiet fortalt at han ønsket å drepe så mange som mulig i Al-Noor-moskeen i Bærum, ifølge VG.

Ifølge avisas opplysninger har Manshaus beskrevet bakgrunnen for angrepet.

Påtaleansvarlig i saken, politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby i Oslo politidistrikt, har ikke hatt anledning til å kommentere opplysningene, opplyser kommunikasjonsrådgiver Silje Daugstad.

22-åringens forsvarer, advokat Unni Fries, ønsker ikke å kommentere hva som har blitt sagt i avhør.

Etter et avhør rundt én uke etter angrepet uttalte politiadvokat Kraby til Aftenposten at Manshaus’ forklaring har styrket politiets teori om motivet bak angrepet i moskeen.

– Han har forklart at det var knyttet til religion, et ønske om å skremme muslimer i Norge, sa Kraby.

Judisiell observasjon

22-åringen har sagt ja til en fullstendig judisiell observasjon. Forsvarer Fries har bekreftet overfor NTB at klienten vil snakke med de sakkyndige som blir oppnevnt. Samtalene vil finne sted på Ila fengsel og forvaringsanstalt, der Manshaus sitter varetektsfengslet.

En hovedgrunn til at politiet ønsker en slik observasjon, er å klarlegge hans tilregnelighet. Psykologen som foretok den foreløpige undersøkelsen av ham på politihuset i Oslo 21. august, anbefalte at han underlegges en fullstendig judisiell observasjon.