Gjesteskribent

Asap Rocky har sittet i varetekt i flere uker. Fredag kunne han forlate varetekt i påvente av dom. På bakgrunn av svenske domstolers lemfeldige dømming av langt mer alvorlig kriminalitet, har hele seansen vært merkelig. Foto: Fredrik Persson/TT/Scanpix
Hva er den bakenforliggende årsaken til at Asap Rocky har havnet på det svenske rettsvesenets scene?
Ifølge kriminologen G.W. Persson er dette antakelig det mest omfattende bruddet på denne verdigheten i svensk politihistorie. Svenske makthavere, som forhenværende statsminister og nå lobbyist for det iranske regimet Carl Bildt, har personlig vært involvert i saken. Stemmer det Donald Trump sier – at Sverige har sviktet afroamerikanere? Eller er sannheten enda verre enn som så?
Sannheten er at Sverige ikke har gjort seg kjent for å stå opp for hazarenes rettigheter i Afghanistan. Landet har derimot åpnet sine hjerter for hazarer fra Iran som står tett på det iranske regimet og deres jihadister. Det skyldes den svenske regjeringens gode bånd til det iranske regimet. Noe som har ført til positiv særbehandling av enslige menn fra Iran (med opprinnelse i Afghanistan), som for eksempel ASAP Rockys «offer».
Den positive særbehandlingen så vi i den spesielle loven den svenske regjeringen fikk utarbeidet, det såkalte «gymnasieamnestiet». Der regjeringen med Centerpartiet og Vänsterpartiet skapte en fortrinnsrett slik at uledsagede flyktninger fra Iran får bli i Sverige, selv om de mangler beskyttelsesgrunnlag ifølge svenske myndigheter. Det var første gang den svenske regjeringen utarbeidet en lov som er skrevet spesielt for en bestemt gruppe flyktninger som mangler beskyttelsesgrunnlag, men sannsynligvis ikke den siste.
I det store og det hele er dette forbausende, ettersom Sverige for eksempel ikke har klart å utarbeide lover ut fra FNs sikkerhetsråd i resolusjon 2178 (2014), som er bindende for FNs medlemsland. I paragraf 6 i denne resolusjonen krever Sikkerhetsrådet at stater skal kriminalisere turer til et land med det formål å begå terrorhandlinger eller å delta i terrortreningsleirer samt finansiering eller organisering av slike reiser. Sikkerhetsrådets resolusjoner, vedtatt under kapittel VII i FN-pakten, er folkerettslig bindende for alle FNs medlemsland.
Så Sverige er ikke i stand til å straffeforfølge terrorister, men de har derimot ikke noe problem med spesiallagde lover for folkegrupper som er til gagn for Sveriges forhold til regimer som Iran.
Du kommer aldri til å se Sverige kritisere røverstater som det tyrkiske eller det iranske regimet. Selv ikke når Iran beslaglegger et svenskeid, britisk-registrert tankskip som Stena Impero!
Akkurat som Sverige så en gyllen mulighet til å tjene fett med stål under andre verdenskrig, ser de i dag en gylden mulighet til å tjene penger på stedfortrederkrigen som pågår i Midtøsten. Men det får konsekvenser, og noen ganger større konsekvenser enn svenskene selv hadde regnet med. Som for eksempel den katastrofale samfunnsutviklingen innen kriminalitet.
Årsaken til at Sverige har håndtert saken med Asap Rocky slik de har gjort, er ikke fordi Sverige har mislyktes eller vil svikte afroamerikanere. Det skyldes utelukkende den særstillingen den svenske staten har gitt uledsagede flyktninger fra Iran (med opprinnelse i Afghanistan). At saksøkeren har en Hizbollah-tatovering på halsen er ikke overraskende. En stor del av de 9000 mennene Sverige har gitt positiv særbehandling av den enkle grunn at de har kommet fra Iran til Sverige, er dessverre på en eller annen måte voldsbejaende. Det sier selv at ingen normal utøvende sjiamuslim vil ha en tatovering som symboliserer en av verdens verste terrororganisasjoner. Men her i Sverige bagatelliseres alle slike ting på bekostning av vanlige mennesker uavhengig av religiøs praksis.
Hvis Sverige hadde hatt et moralsk kompass, ville de sett og forstått at hazarer er en av verdens mest utsatte folkegrupper i Afghanistan, og derfor gjort sitt for å hjelpe hazarer i Afghanistan. Men det ville ikke ha gagnet det svenske vennskapsbåndet med det iranske regimet, og er dermed ikke interessant for den svenske staten.
Så grunnen til at Sverige legger så mye ressurser i å reise sak mot Asap Rocky, handler egentlig ikke så mye om Asap Rocky, men om den pågående konflikten mellom USA og Iran. Man velger indirekte å vise sin støtte til Iran og samtidig kritisere USA. Det er ikke uten grunn at Donald Trump reagerer som han gjør. Det er mye som peker på at saken er politisk motivert og bunner i den pågående konflikten mellom USA og Iran.
Dessverre er ikke Trump tilstrekkelig kjent med svensk innenriks- eller utenrikspolitikk til for å forstå hvordan det svenske propagandamaskineriet fungerer – et maskineri som Kim Jong-un ville blitt grønn av misunnelse på!
En gang i tiden var Sverige verdens eneste nøytrale nazister. I dag er de verdens mest nøytrale islamister. Nazisme og islamisme kan ha lignende ideologier, noe som er grunnen til at de voldelige islamistene alltid har kommet godt overens med nazismen.
Sverige manglet et moralsk kompass i 1940, og de mangler et moralsk kompass i 2019. Sverige har vært og er den dag i dag en skam for oss som bor i nord.
Selv arbeider jeg i Rosengård (Malmø) med spørsmål omkring integrasjon og bekjempelse av voldsbejaende ekstremisme.
Vår forening ser konsekvensene av Sveriges politikk hver dag. Rosengård er Sveriges mest utsatte område, hvor 98 % har utenlandsk bakgrunn. Sysselsettingen er på 16 %, og andelen som har fått godkjent svensk for innvandrere er på 12 %. Rosengård er sosialdemokratenes høyborg i Sverige, over 85 % av innbyggerne stemte på sosialdemokratene ved de to siste riksdagsvalgene. Grunnen til at så mange stemte på sosialdemokratene her, er sosialdemokratenes nære samarbeid med Det muslimske brorskap og deres allierte. Et partnerskap som ikke er særlig positivt for byen eller Sverige. Totalitære og voldsbejaende islamistiske bevegelser har nære bånd til narkotikahandelen i Europa, og dette gjør at Sverige ser ut som det gjør i 2019.
Nei, Sverige, gjør det riktige, endre kurs! Begynn å bekjempe voldelig islamisme og slipp Asap Rocky fri!
Michael G Helders, Svenska Sekulära för fred och rättvisa

https://www.svd.se/sa-infiltrerades-socialdemokraterna-av-muslimska-brodraskapet
https://www.gp.se/debatt/s%C3%A5-har-islamisterna-byggt-upp-sin-maktbas-i-sverige-1.11763841
https://www.svd.se/tvarnit-for-svensk-iranexport
https://omni.se/usa-sanktionerna-mot-iran-slar-hart-mot-svenska-bolag/a/MRd0Q5
https://uvell.se/2018/09/19/kryssraket-nr-2-sossen-jamal-el-haj/
Socialdemokratiske riksdagsledamoten på möte med terrororganisationen Hezbollahs koalitionspartner före valet
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/QlzAm8/ni-socialdemokrater-oppnar-upp-for-judehat
https://www.varldenidag.se/nyheter/s-riksdagsman-israel-bedriver-etnisk-rensning/reprir!G5bkIiRHmHACdRNlnGTN1A/
https://www.ekn.se/om-ekn/nyhetsrum/Arkiv/2018/nyheter/iran-artikel/

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort:

Eller du kan velge et enkeltbeløp:

kr

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.

Forhåndsbestill Roger Scrutons bok “Konservatismen” fra Document Forlag her!