Nytt

Innstrammingene i abortloven i den ferske regjeringsplattformen er å betrakte som en pause på to og et halvt år, ifølge Venstre-leder Trine Skei Grande.

NRKs spørsmål om hva hun tenker om å ta over som likestillingsminister i en regjering som skal stramme inn på kvinners rett til selvbestemmelse i abortloven og si nei til eggdonasjon, svarer hun:

– Innstramminga som ligger i forslaget til abortlov, ser Venstre på som en pause i to og et halvt år, svarer Grande, og viser også til utviklingen av ny teknologi.

– Vi har nå bare flyttet en avgjørelse over til nemnd i to og et halvt år, sier Venstre-lederen, med henvisning til stortingsvalget høsten 2021.

I Venstre er det stor motstand mot å endre abortloven, og sju av medlemmene i partiets landsstyre stemte mot plattformen på grunn av formuleringene om abort. Unge Venstre-leder Sondre Hansmark har beskrevet endringen som nå kommer, som den største innstrammingen i abortloven på 40 år.

I regjeringsplattformen ble Høyre, Frp, Venstre og KrF enige om å «fjerne åpningen for abort av en eller flere friske flerlinger (fosterreduksjon) i et svangerskap før grensen for selvbestemt abort. Utover dette gjøres det ikke endringer i abortloven.»