Moritz Nähr (1859–1945) Fotogravyre, brukt som illustrasjon i Richard Spechts biografi Gustav Mahler (1913), Berlin og Leipzig: Schuster und Loeffler. I Interlude presenteres i disse dager Gustav Mahlers (1860-1911) første symfoni (1888-96) som føljetong, og her har vi ett av de best kjente portretter av komponisten. Mahlers første symfoni hadde opprinnelig fem satser, men denne, […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.

Les også