Kort

Stortinget gir bort Norges suverenitet over energiressursene til EU i ACER-saken med en grunnlovsstridig fremgangsmåte, skriver advokat Joakim Stensland i Nettavisen.

Les også

Les også