PST mistenker at noen til fordel for fremmed stat står bak nettverksangrep mot Helse sørøst.

– Det er mistanke om at noen til fordel for en fremmed stat samler inn opplysninger som, hvis de hvis de blir kjent for en slik stat eller for øvrig avsløres, kan skade grunnleggende nasjonale interesser som gjelder samfunnets infrastruktur, så som opplysninger om helseberedskap, opplyser påtaleansvarlig Line Nyvoll Nygaard fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

Angrepet etterforskes som et mulig brudd på straffelovens paragraf 121: Etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter. PST startet etterforskningen 14. januar.

Nygaard er svært sparsom med opplysninger, men ifølge henne har PST innledet etterforskning på bakgrunn av anmeldelsen fra Helse sørøst, samt øvrig informasjon PST satt på.

Få opplysninger

Nygaard vil ikke gå inn på om de mistenker at det er pasientjournaler eller beredskapsplaner som er på avveie og vil ikke si om de mistenker konkrete stater, men sier etterforskningen blant annet skal avdekke om en fremmed makt står bak angrepet.

Etterforskningen er i en helt innledende fase og er gitt høy prioritet. Det er innledet et tett samarbeid med aktuelle offentlige myndigheter. PST deltar i koordineringen gjennom Felles Cyberkoordineringssenter (FCKS).

Angrepet i januar

Mandag 8. januar ble Sykehuspartner, som er en del av Helse sørøst, varslet om at det pågikk unormal aktivitet i datasystemene i regionen.

Helseforetaket mistenkte at profesjonelle står bak, og PST og Kripos ble koblet inn i saken.

– Dette er en alvorlig situasjon, og det er satt i gang tiltak for å begrense skadene i forbindelse med innbruddet. Når vi vet at det pågår slik aktivitet rettet mot våre systemer, er det viktig at alle ansatte i helsetjenesten følger de råd som gjelder for bruk av IKT i tjenesten, sa helsedirektør Bjørn Guldvog da dataangrepet ble kjent.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.