Frp-leder Siv Jensen gir ingen garantier for at de blir enige med Venstre i de kommende regjeringsforhandlingene, men lover å gi det et forsøk.

– Frp er rede til å starte forhandlinger med Høyre og Venstre, slo partilederen fast overfor NTB på vei ut fra nobelseremonien i Oslo rådhus søndag ettermiddag.

Hun kan ikke garantere at forhandlingene fører til at det blir en trepartiregjering på nyåret, men gir en indikasjon på hva Frp ønsker å få ut av dem:

– For oss handler dette om politikk. Det er mange store og viktige spørsmål for oss når det gjelder en eventuell ny regjeringsplattform. Det kommer til å handle om å bygge landet videre, det kommer til å handle om infrastruktur, om eldreomsorg, en streng, men rettferdig innvandringspolitikk og skatte- og avgiftspolitikk, sier Jensen, før hun fortsetter:

– Men det er jo sånn at dette kommer til å bli krevende. Det er stor avstand på noen områder, og så er det mindre avstand på andre. Men i forhandlingene er vi rede til å forsøke.

Partilederen nevner ikke konkrete eksempler på hva som kommer til å bli krevende, men trekker fram flere områder der Høyre, Frp og Venstre har relativt like synspunkter.

– Vi har et ganske offensivt felles syn på enkeltmennesket og på det å forenkle og avbyråkratisere. Vi har også troen på små og mellomstore bedrifter og selvstendig næringsdrivende, noe som forener oss på en veldig positiv måte, sier Jensen.

Hun understreker også at hun har landsstyret i ryggen når det gjelder å gå inn i forhandlinger, og at det er landsstyret som vil ta stilling til et eventuelt fremforhandlet resultat.