Peter von Cornelius (1783-1867)
Maria med barnet, den unge døperen Johannes, hans mor Elizabeth og en engel (1810-11).
Olje på lerret, 54 x 64 cm, Städel Museum, Frankfurt am Main.

(Maleren Peter von Cornelius var en onkel av komponisten med samme navn).

En aldri så liten stund vil jeg nå være i de dager da ting var annerledes. Jeg vil favne en tradisjonsrik fredens religion som er verdig til navnet. Jeg vil dra til en borgerlig jule-idyll i Tyskland på 1800-tallet, til noe som også fantes i Norge på samme tid, og som trolig varte til langt inn på 1900-tallet i begge land. Jeg vil dra til et miljø hvor kristentroen er sentral, hvor juletiden innebærer noe hellig, og hvor juletreet symboliserer alt mulig godt. Jeg vil minnes hjemmet til den tyske forfatteren Theodor Storm (1817-1888) en julaften anno dazumal og lar hans datter Gertrud berette:

«Endelig hørtes klangen av sølvklokken. Vi styrtet ned trappen, fløydørene ble slått opp, og vi steg inn, unge og gamle. En sterk duft av gran, brennende lys og brune julekaker slo mot oss – og der står det, det strålende treet, i full lysglans! … Vår Karl setter seg ved klaveret og begynner å synge: «Stille Nacht, heilige Nacht». Vi stemmer i alle sammen. Så er julesangen sunget, og vi står rundt treet og lar julens under stille virke på oss. Far nikker beveget til oss, legger armen rundt mor, og som alltid fører han henne som den første bort til gavene hennes som er hemmelighetsfullt innpakket.» 1)

Og jeg vil besøke den tyske komponisten og dikteren Peter Cornelius (1824-1874) som skriver sine «Julesanger» opus 8 og i sangen om juletreet skildrer noe av det samme som Gertrud Storm. Som vanlig i 1800-tallets borgerhjem hører vi sang og piano, men her fremført i 2013 av dagens musikere; Martin Schmidt synger og Rainer Kamp akkompagnerer.

Christbaum /…………………./ Juletreet 2)
Wie schön geschmückt /… / Hvor pent smykket
der festliche Raum! /………/ er det festpyntede rommet!
Die Lichter funkeln /………./ Lysene skinner
am Weihnachtsbaum!/ …. / på juletreet!
O fröhliche Zeit! /……………/ Å, gledegivende tid!
o seliger Traum! / ……….…./ Å, lykksalige drøm!

Die Mutter sitzt /………………./ Moren sitter
in der Kinder Kreis; /…….……./ omgitt av barna;
Nun schweiget alles /…………./ nå tier alle
auf ihr Geheiß: / …………………/ etter hennes ønske:
Sie singet des Christkinds /… / Hun synger Jesusbarnets
Lob und Preis. /…………………../ lov og pris.

Und rings, vom /…………………./ Og rundt omkring,
Weihnachtsbaum erhellt, /…../ belyst av juletreet,
Ist schön in Bildern /……………./ står bilder
aufgestellt / ………………………../ som vakkert skildrer
Des heiligen Buches / ………… / Den hellige Bokens
Palmenwelt. / ……………………../ palmeverden.

Die Kinder schauen /…………… / Barna ser på
der Bilder Pracht, / ………………./ bildenes prakt
Und haben wohl / …………………/ og passer godt på
des Singens acht, / ………………../ å synge rett;
Das tönt so süß /………………….. / det toner så vakkert
in der Weihenacht! / ……………./ i julenatten!

O glücklicher Kreis / …………………/ Å, lykkelige krets
im festlichen Raum! / ………………/ i det festpyntede rom!
O goldne Lichter / …………………../ Å, gull-skimrende lys
am Weihnachtsbaum! / …………./ på juletreet!
O fröhliche Zeit! / …………………../ Å, gledegivende tid!
o seliger Traum! /………….………../ Å, lykksalige drøm!

Peter Cornelius så på seg selv som en «dikter-musiker». Han ønsket å være like dyktig på begge felt, og det lyktes han langt på vei med. Derfor ble han også en kjent personlighet i samtiden og kunne ferdes i omgangskretsen til både Franz Liszt og Richard Wagner. Hans onkel, Peter von Cornelius, var en kjent tysk kunstmaler.
Noe av musikken til Peter Cornelius ligger på YouTube, til dels fremført av ypperlige utøvere. Julesangene hans skal fortsatt være i jevnlig bruk i Tyskland, men jeg har ikke sett noen av dem gjendiktet til norsk. Her hjemme forbinder vi ham først og fremst med operaen «Der Barbier von Bagdad». Hans opus 8, «Weihnachtslieder», er fra 1856. Det består av seks sanger, og han er selv ansvarlig for både tekst og melodi. I utgangspunktet var disse sangene trolig tenkt å skulle fremføres av amatører i familiens skjød. Men han skjønte snart at de kunne få et større bruksområde og reviderte dem både i 1859 og i 1870 før de fikk sin endelige form. 3)
Etter sangen om juletreet, tar Cornelius i opus 8, nr. 2 oss med til hyrdene på marken. Igjen fremført av dagens musikere i en innspilling publisert i 2012. Robin Tritschler, sang og James Baillieu, klaver.

Die Hirten / ………………………………./ Hyrdene
Hirten wachen im Feld; /.……………./ Hyrdene våker på marken;
Nacht ist rings auf der Welt; /.………/ nattemørket ruger over jorden;
Wach sind die Hirten alleine /…….…/ våkne er bare hyrdene
Im Haine. /………………………………….…/ i lunden.

Und ein Engel so licht / ……………..…/ Og en lysende engel
Grüßet die Hirten und spricht: /……/ hilser til hyrdene og sier:
«Christ, das Heil aller Frommen, /…/ «Kristus, alle frommes frelser,
Ist kommen!» /………………….…………./ er kommet!»

Engel singen umher: /……………………/ Engler synger på alle kanter:
«Gott im Himmel sei Ehr! /.……..……/«Gud i himmelen være æret!
Und den Menschen hienieden /……/ Og fred være med menneskene
Sei Frieden!» / …………………………….. / her nede!»

Eilen die Hirten fort, /……………………/ Hyrdene skynder seg av sted,
Eilen zum heilgen Ort, /……….………../ skynder seg til det hellige stedet,
Beten an in den Windlein /……….……/ tilber det svøpte
Das Kindlein. /…………………………….…./ lille barnet.

Den siste av de seks sangene, op. 8. nr. 6, konsentrerer seg om Jesusbarnet. Peter Cornelius var en troende kristen, og jeg tolker denne teksten som uttrykk for en tro på at juleunderet ikke bare foregår én gang, men stadig fornyes. Jesus (Jesusbarnet) kommer til alle, til alle tider og til alle steder; og dette er en gave vi bør takke for. 4)

Her står to eldre storheter for fremførelsen: Hermann Prey, sang og Leonard Hokanson, klaver. Innspillingen er fra 1971.

Christkind /…………………./ Jesusbarnet
Das einst ein Kind /………./ Han som engang var
auf Erden war, /……………/ et barn på jorden
Christkindlein kommt /…/ – Jesusbarnet – kommer
noch jedes Jahr. /…………./ fremdeles hvert år.

Kommet vom /…………….. / Kommer fra den
hohen Sternenzelt, /……../ fjerne stjernehimmelen,
Freut und beglücket /……/ gleder og velsigner
alle Welt! /……………………/ alle mennesker!

Mit Kindern feiert’s /……./ Sammen med barna feirer
froh den Tag, /……………../ Jesus i glede denne dagen,
Wo Christkind /……………/ da han som et lite barn
in der Krippe lag; /………./ lå i krybben;

Den Christbaum /…………./ Juletrelysene
zündet’s überall, /…………/ tenner han overalt,
Weckt Orgelklang /………./ vekker orgelklang
und Glockenschall. /………/ og klokkelyd.

Christkindlein kommt /…../ Jesusbarnet kommer
zu arm und reich, /…………./ til fattig og til rik;
Die Guten sind ihm /………./ gode mennesker har
alle gleich. /……………………./ alle samme verdi for ham.

Danket ihm denn /…………./ Takk ham så
und grüßt es fein, /…………/ og ønsk ham rett velkommen,
Auch euch beglückte /……/ også dere er velsignet
Christkindlein! /………………/ av Jesusbarnet.

La meg avslutningsvis forlate den gamle borgerlige rammen og presentere en innspilling av «Hirten» som har alt av glans og prakt som vår tid forlanger. Katja Bördner, sopran, synger i 2010 med Johann-Strauss-Orchester Frankfurt (Frankfurter Sinfoniker). Jeg er litt svak for denne innspillingen også!

***

1) Gertrud Storm: «Weihnachten bei Theodor Storm» («Weihnachten» – Deutscher Bücherbund 1990 – Uttoget er oversatt av arcil). «Stille Nacht, heilige Nacht»: I Norge finnes denne julesangen i to versjoner: «Glade jul, hellige jul» med tekst etter B.S.Ingemann (1850) og «Stille natt, hellige natt» ved Erik Hillestad (1991).
2) Målet med oversettelsen har ikke vært å skrive godt norsk, men å komme nær den tyske teksten. Et og annet kan nok diskuteres, så kommentarer i sakens anledning mottas med takk! I «Christbaum» og «Christkind» har jeg delt hver originale verselinje i to.
3) Det ligger to gode innspillinger av hele op. 8 på YouTube: En eldre innspilling med Siegfried Lorenz og en yngre med Olaf Bär. Jeg holder en knapp på den første!
4) Teksten er spesiell siden ordet «Christkind» i tillegg til å bety «Jesusbarnet» også kan bety «julegave» og dessuten noe i retning av «julenisse» («Er har als Christkind (= julegave) ein Buch bekommen» og «Das Christkind (= «julenissen») hat dem Mädchen eine Puppe gebracht»).

Les også