Kort

Representantenes hus vedtok skattekutt på 1.500 milliarder dollar med solid flertall. Det kan bety at Donald Trump vinner en viktig seier før jul.

Forslaget skal nå tilpasses et annet forslag som ligger i Senatet.

Avstemningen i Representanter hus fulgte partilinjen: 227 mot 205. Hvis den også gjør det i Senatet har republikanerne vunnet en stor seier. Det trenger de for velgerne er frustrerte og irriterte over at de ikke klarer å bruke flertallet til å gjøre endringer.