Nytt

Storbritannia har undervurdert trusselen fra islamistene, mener oberst Richard Kemp, tidligere leder av Cobra. Den radikale gruppen al-Muhajiroun ble ikke tatt alvorlig nok.

Nettverket er stort og involverer flere andre islamistgrupper som Al-Ghurabaa, Saviour Sect, Muslims Against Crusades, Islam4UK, Shariah4UK, Call to Submission, Islamic Path, the London School of Sharia, og Need4Khilafah.

De har alle til felles at de vil påtvinge sharialover i Storbritannia, vil fjerne demokratiet og er fiendtlige innstilt til shia-muslimer og andre minoriteter slik de mener koranen foreskriver.

Blant jihad-angrepene som dette nettverket har stått for, finner vi:

2003: Suicide bombing attack on Mike’s Place bar in Israel

2004: Fertiliser bomb plot and Operation Rhyme in the UK

2005: London bombings

2013: Murder of Lee Rigby

2014: Suicide bombing attack in Iraq by Waheed Majid

2017: London Bridge attacks

Noe av det som har vært vanskelig å forstå er at jihad-angrepene er basert på ideologi fremfor politiske mål. Og at jihadistene selv ønsket å dø i angrepet. Man har ikke maktet å forstå den genuine motivasjonen bak angrepene. Tidligere sjef for anti-terror ved Metropolitan Police, Peter Clarke kommenterer:

«No-one knew whether the ideological stance of al-Muhajiroun was going to inevitably lead to violence in this country. Once the threat from dissident republicans receded, the focus on the Islamist threat grew very quickly. It’s also probably fair to say that no-one had before encountered a terrorist threat that was rooted in ideology rather than political goals, that knew no boundaries and for whose adherents capture or death was not a risk but an aspiration.»

Hvert enkelt jihad-angrep er egentlig ikke terror som sådan – men en egen krigshandling i islams navn.

 

BBC-reporter Richard Watson husker tilbake til et møte han deltok på i 2004 da han skulle filme gruppen al-Muhajirouns møte i Bethnal Green i London for Newsnight.

Abu Uzair (virkelig navn: Sajid Sharif) tok mikrofonen. Ingeniøren fra Manchester begynte å snakke om al-Muhajirouns favoritt tema: 9/11 angrepet på Amerika:

«When the two planes magnificently run through those buildings… people say, ‘hang on a second, that is barbaric. Why did you have to do that?’ You know why? Because of ignorance.»

At this point, I put my hand up to interrupt, asking him how it could be justifiable to call the killing of innocent people in the Twin Towers «magnificent».

Abu Uzair replied: «For us it’s retaliation.»

I pressed on: «But the killing of innocent civilians can’t be right.»

Jabbing his finger at me, Abu Uzair answered: «It can’t be right according to you. According to Islam it’s right. Do you not kill innocent civilians in Afghanistan?»

«I wouldn’t call that magnificent,» I ventured.

Abu Uzair replied: «Islamically speaking it’s magnificent.»

De 23.000 islamistene er personer som allerede er blitt identifisert. Det er all grunn til å tro at britisk terror-politi sliter med det samme som PST: Radikaliseringen skjer i miljøer som de ikke kjenner til og ikke har kunnskap om.

Parallellsamfunnene legger alt godt til rette for at radikaliseringen kan fortsette under terrorpolitiets radar.

BBC