Staten ber kommunene om å bosette 13.000 «flyktninger» i 2017, mot 15.000 i år. Et femtedels årskull istedenfor et fjerdedels. Nettavisen

Les også