Sjefen for britisk kontraterrorpoliti, Mark Rowley, bruker sterke ord for å beskrive terrortrusselen fra IS. Han sier de har skiftet strategi fra personer som tar initiativer selv til omfattende, planlagte angrep som rammer hele samfunnet. Paris fredag 13. november er bare en forsmak, skal vi tro kontraterrorsjefen.

Han hadde neppe turt å bruke et så alarmistisk språk hvis han ikke hadde grunn til det.

Mark.Rowley.Metropolitan.Police

He said: «In recent months we’ve seen a broadening of that, much more plans to attack Western lifestyle, and obviously the Paris attacks in November.

«Going from that narrow focus on police and military as symbols of the state to something much broader. And you see a terrorist group which has big ambitions for enormous and spectacular attacks, not just the types that we’ve seen foiled to date.»

He added: «You see a terrorist group that whilst on the one hand has been acting as a cult to use propaganda to radicalise people to act in their name … you also see them trying to build bigger attacks.»

Mr Rowley, who is the national policing lead for counter-terrorism, said that IS is trying to get supporters who have received military training in Syria into northern Europe to stage attacks.

Overvåkingsoppgavene er massive og politiet i flere land har advart om at de ikke har mulighet for å holde tritt. I mange land satser man derfor på elektronisk overvåking. Men det forutsetter at man vet hva man ser etter. De profesjonelle jihadistene etterlater ikke elektroniske spor. Man må komme innpå dem via andre, eller overvåkingskameraer med ansiktsgjenkjennelse og/eller biometrisk id.

Rowley sier det er en foruroligende trend at tenåringer og jenter slutter seg til jihad. Mediene later som om rekrutteringen til IS er avtagende. Det høres ikke slik ut.

Mr Rowley said the «shared effort to look for any possible links of those networks or other networks that have reached the UK is obviously a massively high priority».

In the last three years the number of arrests of terrorist suspects has risen by 57% compared to the previous three years.

Around half lead to a charge. Last year just over three-quarters (77%) of those arrested were British nationals, 14% were female and 13% were aged 20 and under.

The number of girls and women and the number of teenagers is a new trend, Mr Rowley said.

«That would not have been the picture that one would have seen a few years ago. That is an indication of that radicalisation, the effect of the propaganda and the way the messages of Daesh (IS) are resonating with some individuals,» he added.

Det har vært en jevn strøm av advarsler fra politi og sikkerhetstjenester i mange land. Europol i slutten av januar:

Europe’s top police agency issued a warning on Monday: Islamic State extremists will keep trying attacks on so-called soft targets in Europe as the group increasingly goes global. Less than three months after terrorists killed 130 people in Paris, the Europol agency said in a report: “There is every reason to expect that ISIS-inspired terrorists or another religiously inspired terrorist group will undertake a terrorist attack somewhere in Europe again, but particularly in France, intended to cause mass casualties” among civilians.

Men har politikerne og mediene lyttet? Eller virker det heller som de foretrekker å vende sig bort? Har de foretatt seg noe?