Kort

Av 73 mistenkte Köln-overgripere, er 69 fra Nord-Afrika/Midtøsten og 3 fra Tyskland. NRKs overskrift: Like mange tyskere som syrere mistenkt.