Kort

Ca. 40 asylsøkere returnerer fra Sverige til hjem­landet Irak – for egen regning. Behandlingen av asyl­søknaden tar for lang tid. SVT

Les også

Les også