Kort

FNs høykommissær for flyktninger regner med at 1,4 millioner mennesker kommer sjøveien til Europa i 2015 og 2016. NTB/Nettavisen

Les også

Les også