Kort

Stor press med mange nyregistreringer, samt retur av returnerbare flyktninger fører til et voldsomt arbeidspress. VG

Les også

Mest lest

Terrorens ansikt

Tydelige fotefar

Les også