Stor press med mange nyregistreringer, samt retur av returnerbare flyktninger fører til et voldsomt arbeidspress. VG

Les også