Kort

400 politifolk deltok tirsdag morgen i en razzia mot moskeer i Berlin med sikte på å avdekke blant annet rekruttering av jihadister. Handelsblatt

Les også

Les også