Hos Politiets Utlendingsenhet i Oslo er registreringen av asylsøkere gått over i parodien. Folk man ikke aner hvem er, sendes ut til mottakene. HRS

Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629