Kort

Hos Politiets Utlendingsenhet i Oslo er registreringen av asylsøkere gått over i parodien. Folk man ikke aner hvem er, sendes ut til mottakene. HRS

Les også

Les også