Kort

Har Iran overraskende funnet store uranforekomster og kan jobbe videre uforstyrret uten import med påfølgende kontroller. Daily Mail

Les også

Les også