Kort

Storbritannia vil ta imot 20.000 flyktninger over en periode på fem år, men ikke noen som allerede befinner seg i Europa. Daily Mail

Les også

Les også