Kort

Flyktningkonvensjonen av 1951 var ikke tenkt som noe instrument til å hanskes med folkevandring, skriver Karen Jespersen i Berlingske.

Les også

Les også