Flyktningkonvensjonen av 1951 var ikke tenkt som noe instrument til å hanskes med folkevandring, skriver Karen Jespersen i Berlingske.

Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629