Kort

Representant for FNs høykommissær sier situasjonen for «flyktninger» i Hellas er «skammelig» og «et totalt kaos». Etterlyser bedre tilrettelegging. NRK

Les også

Les også