Kort

Reduserer misbruket, men føl stemningen i artikkelen; dette er forferdelig. Aftenposten

Les også

Les også