Kort

De liberale tror at EU-landene vil holde sammen hvis ikke klasseforskjellene blir for store. VG  Egen katekismus?

Les også

Les også