Kort

Jan Bøhler (AP) er bekymret for at tiltak i konferanseverden ikke når ut til de som det virkelig angår – de som slutter seg til ekstreme islamske bevegelser. VG

Les også

Les også